Mrsklesy

 

Obec Mrsklesy

 


 

Obec leží v nadmořské výšce 250 - 380 m.n.m, asi 10 km východním směrem od města Olomouce v jihozápadním podhůří Oderské vrchoviny na hranici vojenského prostoru Libavá. Osada Mrsklesy je v dostupných pramenech poprvé zmiňována k roku 1364 a dlouhou dobu patřila k velkobystřickému panství.

Severním okrajem katastru sousedí s obcí Hlubočky, západním s městem Velká Bystřice a jižním s obcí Přáslavice.

Je tvořena 198 rodinnými domy s 636 obyvateli, z toho 1/3 v části Kovákov. Jako samostatná obec existuje od roku 1996, kdy došlo k jejímu odloučení od města Velká Bystřice.

Obec se podařilo plynofikovat, vybudovat nový vodovod, opravit místní komunikace. Bylo vybudováno dětské hřiště, vystavěn skateboardový park, opraven kulturní dům a byl zrekonstruován sportovní areál s umělým povrchem a osvětlením. Obec investovala do inženýrských sítí lokality určené k výstavbě nových rodinných domů. Byla provedena úprava okolí obecního úřadu a mateřské školky.

V současné době se dokončuje stavba splaškové kanalizace a ČOV, součástí které je i stavba komunikační infrastruktury. Dále obec staví 10 bytových jednotek pro seniory. Na tento projekt se podařilo získat dotaci 4,8 mil. Kč.

Kromě těchto staveb probíhá příprava stavby nové dopravní komunikace na Kovákově a v dalších částech Mrskles, příprava projektu multifunkčního obecního domu (projektová dokumentace) a práce na projektu chodníku do Mariánského Údolí. Neméně důležitou akcí je i zadání zpracování nového územního plánu obce.

Památky obce reprezentují kaple sv. Šebestiána, kříž se sochami sv. Floriána a sv. Jana Evangelisty či památník padlým.

Vyhledat v textu

1.11. Felix

Zítra: Památka zesnulých
Provoz sportovního areálu v Mrsklesích
Provoz spor.areálu.pdf (314,7KB, .pdf)
 
CHARITA nabízí
CHARITA_VB.pdf (130,6KB, .pdf)
 

Návštěvnost stránek

094820