Drobečková navigace

Úvodní stránka > Stavby v obci

Novostavba KD Mrsklesy včetně 4 bytových jednotek

Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála firma K-STAV stavební a.s. Olomouc.

Termín dokončení stavby je 30.11.2019

Cena dle smlouvy o dílo 27 836 931 bez Dph

Rozpočtová cena stavby 30 000 000 bez Dph

vizualizace1.jpg

vizualizace2.jpg 

1NP.pdf

2NP.pdf

situace.pdf

 

Výstavba chodníku a cyklostezky z Kovákova do Mariánského Údolí

Byla podepsána smlouva o dílo s firmou KARETA s.r.o. - vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby. Termín zahájení stavebních prací 1.3.2018, termín dokončení stavby je 31.8.2018

Rozpočtová cena stavby 8 542 000 bez Dph

Cena dle smlouvy o dílo 5 119 999 Kč bez Dph

situace část_1.pdf 

situace část_2.pdf

 

Multifunkční obecní dům v Mrsklesích

MD

Stavba byla dokončena v březnu 2016...

Rozpočtová cena stavby 8 167 987 Kč bez Dph

Cena dle smlouvy o dílo 6 176 013 Kč bez Dph

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby 277 920 Kč bez Dph

Celkově zaplaceno 5 898 093 Kč bez Dph

Info o stavbě
 

 

Přístavba mateřské školy a garáže

garáž.jpg

Rozpočtová cena stavby 9 993 534 bez Dph

Cena dle smlouvy o dílo 7 795 987 Kč bez Dph

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby 175 000 Kč bez Dph

Celkově zaplaceno 7 620 987 Kč bez Dph

přístavba MŠ

garáž