Vítejte na stránkách TJ SOKOL MRSKLESY

Naše TJ vstupuje v letošním roce do 53. roku své činnosti. K 1. 1. 2017 má naše jednota celkem 178 členů. Členové jsou rozděleni do dvou oddílů - oddílu fotbalu s 18 členy a oddíl rekreačního sportu s 160 členy.

Výkonný výbor naší TJ má 16 členů:

 • Antoníček Jiří - předseda
 • Smrček Matěj  - místopředseda
 • Vaculíková Lucie - tajemník - jednatel
 • Urbášek Miroslav - hospodář - pokladník

Antoníček Jiří ml., Buriánková Simona, Čanecká Iveta, Michálek David, Novotná Radka, Stratilová Lenka,  Vaculík Tomáš, Hobžová Gabriela, Fiedorová Svatava

Revizní komise:

 • Fiedor Pavel
 • Michálková Pavlína
 • Trnovcová Jitka

Výborová schůze se koná každý měsíc, scházíme se v klubovně TJ v 1. patře kulturního domu.

Termíny výborových schůzí 2017 (operativně můžou být změněny)

20.2.2017           18:00 hod.

27.3.2017           18:00 hod.

18.4.2017           18:00 hod.

15.5.2017           19:00 hod.

26.6.2017           19:00 hod.

14.8.2017           19:00 hod.

11.9.2017           19:00 hod.

16.10.2017         18:00 hod.

13.11.2017         18:00 hod.

                                                                                                        

 Výroční valná hromada se koná každoročně v kulturním domě v Mrsklesích, letos 11. 2. 2017 

            Program :  

 • zpráva o činnosti za rok 2016
 • pokladní zpráva za rok 2016
 • revizní zpráva za rok 2016
 • plán činnosti na rok 2017
 • diskuze
 • příprava akcí Šibřinky a Dětský karneval

                    

Kontakty

Antoníček Jiří - předseda
Mrsklesy 106
725 956 989

Smrček Matěj - místopředseda
Mrsklesy 57
737 888 861

Vaculíková Lucie - tajemník, jednatel
Mrsklesy - Kovákov 157
776 687 088

Urbášek Miroslav - hospodář, pokladník
Mrsklesy 115
725 103 499

Zajímavosti z historie naší TJ SOKOL

Předsedové

 • 1965                           Karger Karel                  1 rok
 • 1966 - 1968                Machač Vladimír           3 roky
 • 1969 - 1971                Hradil Jaroslav              3 roky
 • 1972 - 1977                Polách Antonín              6 roků
 • 1978                           Řezníček František       1 rok
 • 1979                           Soviš Vladimír               1 rok
 • 1980 - 1993                Mader Petr                    14 roků
 • 1994 - 1996                Polách Antonín              3 roky
 • 1997 - 2010                Maderová Ludmila         14 roků
 • 2011                           Antoníček Jiří

Menu


 

V sobotu 23. 9. 2017 od 14,30 hodin ve sportovním areálu

Hledání skřítka PODZIMNÍČKA 

 

 plakát_2017.doc