Vítejte na stránkách TJ SOKOL MRSKLESY

Naše TJ vstupuje v letošním roce do 57. roku své činnosti. K 1. 1. 2021 má naše jednota celkem 169 členů. Členové jsou rozděleni do dvou oddílů - oddílu fotbalu se 17 členy a oddíl rekreačního sportu se 152 členy.

Výkonný výbor naší TJ má 18 členů:

 • Antoníček Jiří - předseda
 • Smrček Matěj  - místopředseda
 • Vaculíková Lucie - tajemník - jednatel
 • Urbášek Miroslav - hospodář - pokladník

Antoníček Jiří ml., Běhal Miroslav, Běhalová Pavla, Buriánková Simona,  Fiedorová Svatava, Smrčková Gabriela, Michálek David, Novotný Pavel, Novotná Radka, Stratilová Lenka,  Urbášková  Lenka, Vaculík Tomáš

Revizní komise:

 • Fiedor Pavel
 • Michálková Pavla
 • Trnovcová Jitka

Výborová schůze se koná každý měsíc, scházíme se v klubovně TJ v kulturním domě.

                                                                                                         

 Výroční valná hromada se koná každoročně v kulturním domě v Mrsklesích.

            Program :  

 • zpráva o činnosti za rok 2020
 • pokladní zpráva za rok 2020
 • revizní zpráva za rok 2020
 • plán činnosti na rok 2021
 • diskuze

                    

Kontakty

Antoníček Jiří - předseda
Mrsklesy 106
725 956 989

Smrček Matěj - místopředseda
Mrsklesy 57
737 888 861

Vaculíková Lucie - tajemník, jednatel
Mrsklesy - Kovákov 157
776 687 088

Urbášek Miroslav - hospodář, pokladník
Mrsklesy 115
725 103 499

Zajímavosti z historie naší TJ SOKOL

Předsedové

 • 1965                           Karger Karel                  1 rok
 • 1966 - 1968                Machač Vladimír           3 roky
 • 1969 - 1971                Hradil Jaroslav              3 roky
 • 1972 - 1977                Polách Antonín              6 roků
 • 1978                           Řezníček František       1 rok
 • 1979                           Soviš Vladimír               1 rok
 • 1980 - 1993                Mader Petr                    14 roků
 • 1994 - 1996                Polách Antonín              3 roky
 • 1997 - 2010                Maderová Ludmila         14 roků
 • 2011                           Antoníček Jiří

Menu


 

 

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

28.5.2022 

Plakát sběr šrotu Mrsklesy_2022.pdf

 

KÁCENÍ MÁJKY

28.5.2022

plakát_2022 - kácení májky.pdf

23.7.2022

Mrskle(s)y rock fest

 rockfest