Vítejte na stránkách TJ SOKOL MRSKLESY

Naše TJ vstupuje v letošním roce do 59. roku své činnosti. K 1. 1. 2024 má naše jednota celkem 156 členů. Členové jsou rozděleni do dvou oddílů - oddílu fotbalu se 17 členy a oddíl rekreačního sportu se 139 členy.

Výkonný výbor naší TJ má 17 členů:

 • Antoníček Jiří - předseda
 • Smrček Matěj  - místopředseda
 • Michálková Iveta - tajemník - jednatel
 • Urbášek Miroslav - hospodář - pokladník

Antoníček Jiří ml., Běhal Miroslav,  Dojčar Josef,  Fiedorová Svatava,, Michálek David, Michálek Renata, Novotný Pavel,  Smrčková Gabriela,  Štembírek Filip, Urbášková  Lenka 

Revizní komise:

 • Antoníčková Pavla
 • Škurková Lucie
 • Trnovcová Jitka

Výborová schůze se koná každý měsíc, scházíme se v klubovně TJ v kulturním domě.                                                                                                 

Výroční valná hromada se koná každoročně v kulturním domě v Mrsklesích. Příští valná hromada se bude konat  v únoru 2025.

            Program :  

 • zpráva o činnosti za rok 2024
 • pokladní zpráva za rok 2024
 • revizní zpráva za rok 2024
 • plán činnosti na rok 2025
 • diskuze

                    

Kontakty

Antoníček Jiří - předseda
Mrsklesy 106
725 956 989

Smrček Matěj - místopředseda
Mrsklesy 57
737 888 861

Michálková Iveta - jednatel
Roháče z Dubé 287/22 Olomouc
733 208 688

Urbášek Miroslav - hospodář, pokladník
Mrsklesy 115
725 103 499

Zajímavosti z historie naší TJ SOKOL

Předsedové

 • 1965                           Karger Karel                  1 rok
 • 1966 - 1968                Machač Vladimír           3 roky
 • 1969 - 1971                Hradil Jaroslav              3 roky
 • 1972 - 1977                Polách Antonín              6 roků
 • 1978                           Řezníček František       1 rok
 • 1979                           Soviš Vladimír               1 rok
 • 1980 - 1993                Mader Petr                    14 roků
 • 1994 - 1996                Polách Antonín              3 roky
 • 1997 - 2010                Maderová Ludmila         14 roků
 • 2011                           Antoníček Jiří

Menu