Změna velikosti písma

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Stavby a projekty obce

Stavby a projekty obce

2023

Doplnění sběru separovaných odpadů mikroregionu Bystřička - III. Etapa

40 ks popelnic na papír

60 ks popelnic na plast

30 ks kompostérů

2 ks kovových kontejnerů na BIO 

1 ks benzínový štěpkovač

Cena celkem 592.900 Kč včetně DPH

Celková výše dotace 444.675 Kč (75%) 

 

Využití obnovitelných zdrojů energie v obci Mrsklesy

Jedná se o dodávku fotovoltaických elektráren s akumulací energie a energetickým managementem včetně jejich montáže na střeše šesti obecních objektů v obci. 

Dodavatelem je spol. VR OZE systems s.r.o. Tršice.

Cena celkem 3 388 933,84 Kč bez DPH

Na tento projekt byla získána dotace ze SFŽP.

 

Gabionové zídky

V návaznosti na stavbu nového místa na ukládání tříděných odpadů, byly zhotoveny gabionové zídky kolem nádob na tříděný odpad.

(U točny na Kovákově, u palírny a vedle restaurace U Rudolfa)

Cena celkem 225.034 Kč včetně DPH

 

Doplnění světla veřejného osvětlení

Instalace nového světla veřejného osvětlení u nového místa na třídění odpadů

Cena 59.912 Kč včetně DPH

 

Revitalizace dětského hřiště

věžová sestava

Proběhla kompletní výměna věžové sestavy na dětském hřišti naproti kulturnímu domu a s tím spojená výměna dopadové plochy.

Dle současných trendů je povrch hřiště upraven litou gumou

Cena celkem 519.730 Kč včetně DPH 

 

Základnová stanice veřejné komunikační sítě

Na budově OÚ Mrsklesy byl vybudován společností CETIN zesilovač signálu pro mobilní telefony.

Prozatím je zesilovač využíván pouze společností O2.

 

Obnova dešťové kanalizace Mrsklesy

Oprava tří úseků (za kulturním domem, za kapličkou a u obecního úřadu) stávající dešťové kanalizace. 

Cena celkem 4.284.468 Kč bez DPH

Info o projektu.pdf

 

Retenční nádrže pro TS Mrsklesy

Instalace podzemních retenčních nádrží u budovy bývalé hasičárny o celkovém objemu 50m3.

Cena celkem 1.792.023 Kč včetně DPH.

Celková výše dotace 1.642.860,45 Kč.

retenční nádrže info o projektu.pdf

 

Zpevnění povrchu cesty od kapličky

Cena celkem 47.916 Kč včetně DPH

 

Dovybavení zázemí obce Mrsklesy pro společenské akce

Nákup mobilního ozvučení a mobilních paravánů pro kulturní akce.

Celkové výdaje projektu 179.765 Kč včetně DPH

Celková výše dotace 143.552 Kč (80%)

Info o projektu.pdf

 

2022

Zahájení automatizace v Obecní knihovně Mrsklesy

Byla zakoupena licence na výpůjční systém Tritius včetně potřebného vybavení.

Cena celkem 38.268 Kč včetně DPH

Celková výše dotace 24.000 Kč.

 

Úprava křižovatky silnic III/44 316 A III/44 318

křižovatka

Součástí přestavby křižovatky na kruhový objezd je i výstavba nového místa na umístění tříděných odpadů, a to včetně příjezdové komunikace, parkoviště pro pět aut, obslužné chodníky pro pěší a sjezd na pole a výměna dešťové kanalizace v délce 191 metrů, šachet a uličních vpustí.
Cena celkem 9.330.911 Kč bez DPH

Instalace podzemní retenční nádrže na dešťovou vodu u budovy obecního úřadu o objemu 9,5 m3.

Cena celkem 201.033 Kč včetně DPH

Přeložka - odstranění sloupu NN + nová přípojka vody pro budovu hasičské zbrojnice.

Cena celkem 227.052 Kč včetně DPH

Instalace malého workoutového hřiště za točnou na Kovákově a zemní trampolíny na dětském hřišti v Mrsklesích.

workout.jpg

Cena celkem 213.069 Kč včetně DPH

Výměna střešní krytiny vchodu obecního úřadu

Výměna střešní krytiny včetně okapů a svodů na budově šaten sportovního areálu

Cena celkem 272.392 Kč včetně DPH

Stavba kolárny pro obyvatele obecních bytů v kulturním a multifunkčním domě.

 

kolarna.jpg

2021

Oprava dešťové kanalizace bezvýkopovou metodou

Byly provedeny opravy prasklin a netěsností na 18 úsecích kanalizace, včetně přiznání 2 skrytých šachet.

Cena celkem 620.391 Kč včetně DPH. 

Instalace 4 stojanů na kola, nabíječky a cyklopointu pro drobné opravy kol u Sportovního areálu.

Cena celkem 183.073 Kč včetně DPH

Celková výše dotace 109.844 Kč (60%) 

cyklo

Výsadba živého plotu nad sportovním areálem

Cena celkem 106.117 Kč včetně DPH

Instalace ocelové konstrukce na promítání včetně projekčního plátna

Cena celkem 70.166 Kč včetně DPH

Oprava chodníků, vjezdů, obrub a palisád, odvodnění, žlabů

Cena celkem 275.010 Kč včetně DPH

Doplnění nábytku kulturního domu v obci Mrsklesy a nákup mobilního vybavení pro kulturní akce v obci

Celkové výdaje projektu 682.958 Kč včetně DPH
Celková výše dotace 546.366 Kč (80%)

Info o projektu.pdf

Doplnění světel veřejného osvětlení

Instalace 6 ks nových svítidel veřejného osvětlení + srovnání 5 ks stožárů

Cena 243.445 Kč včetně DPH

Doplnění osvětlení skateparku Mrsklesy a hřiště na Kovákově

Instalace 2 ks nových svítidel 

Cena 99.284 Kč včetně DPH 

Instalace 3 ks venkovních fitness prvků nad Sportovním areálem

Cena s montáží 190.921 Kč včetně DPH

20210802_142126.jpg

Instalace laveček včetně zpevněných ploch u budovy šaten

Cena s montáží 234.746 Kč včetně DPH

Oprava chodníku na Kovákov

Součástí opravy bylo doplnění podkladní vrstvy štěrku a drenáže

Cena 526.150 Kč včetně DPH

Oprava dešťové kanalizace u kulturního domu

Cena dle smlouvy o dílo 894.136,34 Kč bez DPH

Doplnění sběru separovaných odpadů mikroregionu Bystřička - II. Etapa

200 ks popelnic na BIO odpad

2 ks kontejnerů na tříděný odpad + 1 kovový kontejner na BIO 

Cena celkem 372.680 Kč včetně DPH

Dotace OPŽP 308.214 Kč

Spoluúčast obce 64.466 Kč

30 ks Kompostérů na BIO odpad

Cena 83.490 Kč včetně DPH

Dotace OPŽP 69.297 Kč

Spoluúčast obce 14.193 Kč 

Výměna a srovnání štěrkové vrstvy hřiště na Kovákově

Cena celkem 64.130 Kč včetně DPH.

Drobné úpravy v budově šaten a kiosku ve sportovním areálu.

Byla snížena a vydlážděna podlaha v garáži pro bezbariérový přístup, včetně úpravy vrat.

Doplnění stropního podhledu kiosku ve sportovním areálu.

Cena celkem 57.942 Kč včetně DPH.

Údržba studní

Bylo provedeno čištění studní v celé obci.

Dále byla provedena výměna opotřebovaných dílů pump, výměna prasklých skruží a poklopů.

Instalace nové pumpy u budovy šaten.

Cena čištění a materiálu celkem 122.775 Kč včetně DPH.

Instalace fotovoltaických panelů na ČOV Mrsklesy

Cena za dodávku a instalaci FVE elektrárny o výkonu 9,86 kWp celkem 235.000 Kč bez DPH.

2020

Oprava hasičárny

Byla provedena sanace vlhkého zdiva - dodatečné doplnění izolace podřezáním, kompletní výměna elektroinstalace, rozvodů vody, zateplení stropů vytápěných místností, příprava na vodovodní přípojku a zednické zapravení.

Cena za práci a materiál celkem 380.294 Kč včetně DPH.

FIT hřiště Mrsklesy

Sestava je umístěna nad sportovním areálem v Mrsklesích a zahrnuje tyto prvky: Lanová dráha, houpačka hnízdo, ručkovadlo, šplhací sestava a lavice.

Cena dle smlouvy o dílo 628.951 Kč včetně DPH.

Výše dotace MMR je 442.853 Kč (70%)

20211111_105219.jpg

Výměna světel veřejného osvětlení

Výměna 24 ks nejstarších svítidel veřejného osvětlení za nové LED svítidla a to v ulici od OU směrem k Rudolfovi, a dále od křižovatky směr skládka k podporovanému bydlení pro seniory, nátěr + výměna sloupové výzbroje 31 ks sloupů

Cena 251.430 Kč bez DPH

Instalace betonového stolu na stolní tenis ve sportovním areálu

Cena 19.890 Kč včetně DPH

pinec.jpg

Novostavba tří řadových domů Mrsklesy

Cena dle smlouvy o dílo byla dodatky č.1 a č. 2 navýšena o 218.614 Kč na celkovou částku 13.883.590 Kč bez DPH

 

 řadovky

Instalace veřejné WIFI sítě - WiFi4EU  

V rámci dotačního programu WiFi4EU se podařilo získat poukázku v hodnotě
15.000 EUR na instalaci a tříletý provoz veřejné wifi sítě v naší obci.

Bylo vybudováno celkem 14 WiFi bodů umístěných v kulturním domě, multifunkčním domě, sportovním areálu a na obecním úřadě. Signál je i na zastávkách autobusu v Mrsklesích u kulturního domu a na Kovákově. 

logo.png

 

2019

Novostavba KD Mrsklesy včetně 4 bytových jednotek

Tento projekt podpořil Olomoucký kraj částkou 500 000 Kč

Logo_kraje_na_web.jpg

Stavební práce probíhaly od 18.7.2018 do 30.11.2019.

Cena dle smlouvy o dílo byla dodatky č.1 - 3 navýšena o 3% na celkovou částku 28.674.708 Kč bez DPH

půdorys 1NP.pdf

půdorys 2NP.pdf

Novostavba KD Mrsklesy včetně 4 bytových jednotek

Rozšíření elektroinstalace Sportovního areálu

Byla vybudována nová přípojka NN do spodní části areálu včetně osazení nového rozvaděče.

Součástí stavby bylo vybudování vodovodní přípojky. 

cena 68.628 Kč bez DPH

2018

Výstavba chodníku a cyklostezky z Kovákova do Mariánského Údolí

Stavební práce probíhaly od 1.3.2018 do 31.8.2018.

Projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj.

Publicita Mrsklesy

Výše poskytnuté dotace 1 100 143 Kč

Rozpočtová cena stavby 8 542 000 Kč bez DPH

Cena dle smlouvy o dílo 5 109 289 Kč bez DPH

Celkově zaplaceno 5 109 289 Kč bez DPH

cyklo2.jpg

Výměna starého analogového rozhlasu za nový s digitálním kódováním a napojením na pracoviště složek IZS Varovného a informačního systému obyvatelstva

cena dle smlouvy o dílo 352.170 Kč bez DPH

Hřiště Kovákov

Byla provedena výměna + oprava oplocení hřiště

cena 87.000 Kč bez DPH

nátěry vybavení hřiště na Kovákově (lavičky, houpačky, stánek, ten. stěna, branky) a autobusové zastávky

cena 29.750 Kč bez DPH

Výměna střešní krytiny stánku na Kovákově

CENA 29.370 bez DPH

Úprava stánku občerstvení hřiště Mrsklesy

Ve sportovním areálu byla provedena úprava stánku občerstvení (výměna dřevěné konstrukce za zděnou včetně oken a mříží)

cena 240.523 Kč bez DPH

Doplnění sběru separovaných odpadů mikroregionu Bystřička

200 ks popelnice tříděný odpad

20 ks kontejnerů na tříděný odpad + kovový kontejner na BIO 10m3

Cena celkem 391.000 Kč vč. DPH

Dotace OPŽP 319.231 Kč

Spoluúčast obce 71.769 Kč

80 ks kompostérů na BIO

Cena 228.261 Kč vč. DPH

Dotace OPŽP 192.639 Kč

Spoluúčast obce 35.622 Kč 

2017

Mrsklesy - liniová výsadba dřevin 45 ks švestek (u sportovního areálu a od Kovákova směr vodárka)

cena bez DPH 46.760 Kč, včetně DPH 56.579 Kč

dotace MŽP 50.921 Kč (90%)

Oprava betonového mostku 

Cena 79.751 Kč vč. DPH

Izolační zeleň v obci Mrsklesy

Cena dle smlouvy o dílo 1.436.315 Kč vč. DPH

dotace MŽP 1.236.691 Kč 

Mrsklesy - liniová výsadba dřevin 25 ks švestek (podporovaného bydlení)

2016

Multifunkční obecní dům v Mrsklesích

Multifunkční obecní dům v Mrsklesích

Stavba byla dokončena v březnu 2016

Rozpočtová cena stavby 8 167 987 Kč bez Dph

Cena dle smlouvy o dílo 6 176 013 Kč bez Dph

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby 277 920 Kč bez Dph

Celkově zaplaceno 5 898 093 Kč bez Dph

Info o stavbě

Přístavba mateřské školy a garáže

Přístavba mateřské školy a garáže

Stavba probíhala ve druhé polovině roku 2016

Rozpočtová cena stavby 9.993.534 Kč bez DPH

Cena dle smlouvy o dílo 7.795.987 Kč bez DPH

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby 175.000 Kč bez DPH

Celkově zaplaceno 7.620.987 Kč bez DPH

přístavba MŠ

garáž

na přístavbu MŠ jsme neúspěšně žádali o poskytnutí dotace

ČOV Mrsklesy – doplnění kalové koncovky

Cena dle smlouvy o dílo 1.655.112 Kč bez DPH 

oprava povrchu komunikace směr skládka

cena dle smlouvy o dílo 170.348 Kč bez DPH

2015

oprava (výměna) dešťové kanalizace DN300 parcela 441/12

cena dle smlouvy o dílo 191.970 bez DPH

Dláždění uliček (vjezdů) parcela 441/12, 677/1

cena dle smlouvy o dílo 274.082 Kč bez DPH

Mrsklesy - liniová výsadba dřevin ke skládce (40 ks lípa)

cena 89.020 Kč bez DPH

dotace MŽP 107.714 (100%)

2014

Stavba komunikace Kovákov, komunikace do Vrtova a komunikace u obchodu

Cena dle smlouvy o dílo 7 595 465,80 Kč bez DPH

Oprava sociálek a elektroinstalace budovy sportovní areál

cena 219.072 bez DPH 

Oprava fasády kapličky včetně nového chodníku a schodiště

Kovákov veřejné osvětlení

Cena dle smlouvy o dílo 731.680 Kč bez DPH

Nakládání s bioodpady mikroregionu Bystřička

200 ks kompostérů na BIO

2ks kovový kontejner na BIO 10m3

Cena 692.120 vč. DPH

Dotace OPŽP 609.066 Kč

Spoluúčast obce 83.054 Kč

2013 - 2014

Stavba splaškové kanalizace a ČOV Mrsklesy

(včetně komunikační infrastruktury v ceně 2.704.225 Kč bez DPH)

Cena dle smlouvy o dílo 49.474.647 Kč bez DPH

oprava dešťové kanalizace Kovákov

Cena dle smlouvy o dílo 1.614.303 Kč bez DPH

Výstavba podporovaného bydlení v obci Mrsklesy z projektu MMR ČR – podpora výstavby podporovaných bytů

ATRIOWOOD, s.r.o.

Cena dle smlouvy o dílo 10.087.491 Kč bez DPH

dotace MMR ČR ve výši 4.800.000 Kč

prodloužení veřejného osvětlení u obecního úřadu směr Velká Bystřice

Cena 44.938 Kč bez DPH