Drobečková navigace

Úvodní stránka > Stavby v obci

Novostavba KD Mrsklesy včetně 4 bytových jednotek

Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála firma K-STAV stavební a.s. Olomouc.

Tento projekt podpořil Olomoucký kraj částkou 500 000 Kč

Logo_kraje_na_web.jpg

Termín dokončení stavby je 30.11.2019

Cena dle smlouvy o dílo 27 836 931 Kč bez Dph

Rozpočtová cena stavby 30 000 000 Kč bez Dph

vizualizace1.jpg

vizualizace2.jpg 

1NP.pdf

2NP.pdf

situace.pdf

 

2018

Výstavba chodníku a cyklostezky z Kovákova do Mariánského Údolí

Stavební práce probíhaly od 1.3.2018 do 31.8.2018.

Projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj.

Publicita Mrsklesy.jpg

Výše poskytnuté dotace 1 100 143 Kč

Rozpočtová cena stavby 8 542 000 Kč bez Dph

Cena dle smlouvy o dílo 5 109 289 Kč bez Dph

Celkově zaplaceno 5 109 289 Kč bez Dph

situace část_1.pdf 

situace část_2.pdf

 

Výměna starého analogového rozhlasu za nový s digitálním kódováním a napojením na pracoviště složek IZS Varovného a informačního systému obyvatelstva

cena dle smlouvy o dílo 352.170 Kč bez DPH

 

Na Kovákově byla provedena výměna + oprava oplocení hřiště

cena 87.000 Kč bez DPH

nátěry vybavení hřiště na Kovákově (lavičky, houpačky, stánek, ten. stěna, branky) a autobusové zastávky

cena 29.750 Kč bez DPH

 

Výměna střešní krytiny stánku na Kovákově

CENA 29.370 bez DPH

Ve sportovním areálu byla provedena úprava stánku občerstvení (výměna dřevěné konstrukce za zděnou včetně oken a mříží)

cena 240.523 Kč bez DPH

 

Doplnění sběru separovaných odpadů mikroregionu Bystřička

200 ks popelnice tříděný odpad

20 ks kontejnerů na tříděný odpad + kovový kontejner na BIO 10m3

Cena celkem 391.000 Kč vč. DPH

Dotace OPŽP 319.231 Kč

Spoluúčast obce 71.769 Kč

 

80 ks Kompostérů na BIO

Cena 228.261 Kč vč. DPH

Dotace OPŽP 192.639 Kč

Spoluúčast obce 35.622 Kč

 

2017

Mrsklesy - liniová výsadba dřevin 45 ks švestek (u sportovního areálu a od Kovákova směr vodárka)

cena bez DPH 46.760 Kč, včetně DPH 56.579 Kč

dotace MŽP 50.921 Kč (90%)

 

Izolační zeleň v obci Mrsklesy

Cena dle smlouvy o dílo 1.436.315 Kč vč. DPH

dotace MŽP 1.236.691 Kč

 

Mrsklesy - liniová výsadba dřevin 25 ks švestek (podporovaného bydlení)

 

2016

Multifunkční obecní dům v Mrsklesích

MD

Stavba byla dokončena v březnu 2016

Rozpočtová cena stavby 8 167 987 Kč bez Dph

Cena dle smlouvy o dílo 6 176 013 Kč bez Dph

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby 277 920 Kč bez Dph

Celkově zaplaceno 5 898 093 Kč bez Dph

Info o stavbě
 

 

Přístavba mateřské školy a garáže

garáž.jpg

Stavba probíhala ve druhé polovině roku 2016

Rozpočtová cena stavby 9 993 534 Kč bez Dph

Cena dle smlouvy o dílo 7 795 987 Kč bez Dph

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby 175 000 Kč bez Dph

Celkově zaplaceno 7 620 987 Kč bez Dph

přístavba MŠ

garáž

na přístavbu MŠ jsme neúspěšně žádali o poskytnutí dotace

 

ČOV Mrsklesy – doplnění kalové koncovky

Cena dle smlouvy o dílo 1.655.112 Kč bez DPH

 

oprava povrchu komunikace směr skládka

cena dle smlouvy o dílo 170.348 Kč bez DPH

 

2015

oprava (výměna) děšťové kanalizace DN300 parcela 441/12

cena dle smlouvy o dílo 191.970 bez DPH

 

Dláždění uliček (vjezdů) parcela 441/12, 677/1

cena dle smlouvy o dílo 274.082 Kč bez DPH

 

 

Mrsklesy - liniová výsadba dřevin ke skládce (40 ks lípa)

cena 89.020 Kč bez DPH

dotace MŽP 107.714 (100%)

 

2014

Stavba komunikace Kovákov, komunikace do Vrtova a komunikace u obchodu

Cena dle smlouvy o dílo 7 595 465,80 Kč bez DPH

 

Oprava sociálek a elektroinstalace budovy sportovní areál

cena 219.072 bez DPH

 

Oprava fasády kapličky včetně nového chodníku a schodiště

 

Kovákov veřejné osvětlení

Cena dle smlouvy o dílo 731.680 Kč bez DPH

 

Nakládání s bioodpady mikroregionu Bystřička

200 ks kompostérů na BIO

2ks kovový kontejner na BIO 10m3

Cena 692.120 vč. DPH

Dotace OPŽP 609.066 Kč

Spoluúčast obce 83.054 Kč

 

 

2013 - 2014

Stavba splaškové kanalizace a ČOV Mrsklesy

(včetně komunikační infrastruktury v ceně 2.704.225 Kč bez DPH)

Cena dle smlouvy o dílo 49.474.647 Kč bez DPH

 

oprava děšťové kanalizace Kovákov

Cena dle smlouvy o dílo 1.614.303 Kč bez DPH

 

Výstavba podporovaného bydlení v obci Mrsklesy z projektu MMR ČR – podpora výstavby podporovaných bytů

ATRIOWOOD, s.r.o.

Cena dle smlouvy o dílo 10.087.491 Kč bez DPH

dotace MMR ČR ve výši 4.800.000 Kč

 

prodloužení veřejného osvětlení u obecního úřadu směr Velká Bystřice

Cena 44.938 Kč bez DPH