Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Stavby a projekty obce

Stavby a projekty obce

2021

Instalace 3 ks venkovních fitness prvků nad Sportovním areálem

Cena včetně montáže 190.921 Kč včetně DPH

Instalace laveček včetně zpevněných ploch u budovy šaten

Cena včetně montáže 234.746 Kč včetně DPH

Oprava dešťové kanalizace u kulturního domu

Cena dle smlouvy o dílo byla dodatkem č.1 snížena o 2.077,59 Kč na celkovou částku 894.136,34 Kč bez DPH

Doplnění sběru separovaných odpadů mikroregionu Bystřička - II. Etapa

200 ks popelnic na BIO odpad

2 ks kontejnerů na tříděný odpad + 1 kovový kontejner na BIO 

Cena celkem 372.680 Kč včetně DPH

Dotace OPŽP 308.214 Kč

Spoluúčast obce 64.466 Kč

30 ks Kompostérů na BIO odpad

Cena 83.490 Kč včetně DPH

Dotace OPŽP 69.297 Kč

Spoluúčast obce 14.193 Kč 

Výměna a srovnání štěrkové vrstvy hřiště na Kovákově

Cena celkem 64.130 Kč včetně DPH.

Údržba studní

Bylo provedeno čištění studní v celé obci.

Dále byla provedena výměna opotřebovaných dílů pump, výměna prasklých skruží a poklopů.

Cena čištění a materiálu celkem 122.775 Kč včetně DPH.

Instalace fotovoltaických panelů na ČOV Mrsklesy

Cena za dodávku a instalaci FVE elektrárny o výkonu 9,86 kWp celkem 235.000 Kč bez DPH.

2020

Oprava hasičárny

Byla provedena sanace vlhkého zdiva - dodatečné doplnění izolace podřezáním, kompletní výměna elektroinstalace, rozvodů vody, zateplení stropů vytápěných místností, příprava na vodovodní přípojku a zednické zapravení.

Cena za práci a materiál celkem 380.294 Kč včetně DPH.

FIT hřiště Mrsklesy

Sestava je umístěna nad sportovním areálem v Mrsklesích a zahrnuje tyto prvky: Lanová dráha, houpačka hnízdo, ručkovadlo, šplhací sestava a lavice.

Dodavatel spol. HRAS-zařízení hřišť s.r.o., Havířov

Cena dle smlouvy o dílo 628.951 Kč včetně DPH.

Výše dotace MMR je 442.853 Kč (70%)

Výměna světel veřejného osvětlení

Výměna 24 ks nejstarších svítidel veřejného osvětlení za nové LED svítidla a to v ulici od OU směrem k Rudolfovi, a dále od křižovatky směr skládka k podporovanému bydlení pro seniory, nátěr + výměna sloupové výzbroje 31 ks sloupů

Cena 251.430 Kč bez DPH

Novostavba tří řadových domů Mrsklesy

Stavbu provádí firma K-Stav Olomouc

Dle smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat od 21.5.2020 do 20.9.2021 

Cena dle smlouvy o dílo byla dodatkem č.1 navýšena o 13.152,42 Kč na celkovou částku 13.678.128,65 Kč bez DPH

S_POHLED JIHOZÁPADNÍ.pdf

S_POHLED SEVEROVÝCHODNÍ.pdf

PŮDORYS PP.pdf

PŮDORYS 1.NP.pdf

PŮDORYS 2.NP.pdf

 

Instalace veřejné WIFI sítě - WiFi4EU  

V rámci dotačního programu WiFi4EU se podařilo získat poukázku v hodnotě
15.000 EUR na instalaci a tříletý provoz veřejné wifi sítě v naší obci.

Bylo vybudováno celkem 14 WiFi bodů umístěných v kulturním domě, multifunkčním domě, sportovním areálu a na obecním úřadě. Signál je i na zastávkách autobusu v Mrsklesích u kulturního domu a na Kovákově. 

logo.png

 

2019

Novostavba KD Mrsklesy včetně 4 bytových jednotek

Tento projekt podpořil Olomoucký kraj částkou 500 000 Kč

Logo_kraje_na_web.jpg

Stavební práce probíhaly od 18.7.2018 do 30.11.2019.

Cena dle smlouvy o dílo a dodatků 28 674 708 Kč bez DPH

půdorys 1NP.pdf

půdorys 2NP.pdf

Novostavba KD Mrsklesy včetně 4 bytových jednotek

2018

Výstavba chodníku a cyklostezky z Kovákova do Mariánského Údolí

Stavební práce probíhaly od 1.3.2018 do 31.8.2018.

Projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj.

Publicita Mrsklesy

Výše poskytnuté dotace 1 100 143 Kč

Rozpočtová cena stavby 8 542 000 Kč bez DPH

Cena dle smlouvy o dílo 5 109 289 Kč bez DPH

Celkově zaplaceno 5 109 289 Kč bez DPH

Výměna starého analogového rozhlasu za nový s digitálním kódováním a napojením na pracoviště složek IZS Varovného a informačního systému obyvatelstva

cena dle smlouvy o dílo 352.170 Kč bez DPH

Hřiště Kovákov

Byla provedena výměna + oprava oplocení hřiště

cena 87.000 Kč bez DPH

nátěry vybavení hřiště na Kovákově (lavičky, houpačky, stánek, ten. stěna, branky) a autobusové zastávky

cena 29.750 Kč bez DPH

Výměna střešní krytiny stánku na Kovákově

CENA 29.370 bez DPH

Úprava stánku občerstvení hřiště Mrsklesy

Ve sportovním areálu byla provedena úprava stánku občerstvení (výměna dřevěné konstrukce za zděnou včetně oken a mříží)

cena 240.523 Kč bez DPH

Doplnění sběru separovaných odpadů mikroregionu Bystřička

200 ks popelnice tříděný odpad

20 ks kontejnerů na tříděný odpad + kovový kontejner na BIO 10m3

Cena celkem 391.000 Kč vč. DPH

Dotace OPŽP 319.231 Kč

Spoluúčast obce 71.769 Kč

80 ks Kompostérů na BIO

Cena 228.261 Kč vč. DPH

Dotace OPŽP 192.639 Kč

Spoluúčast obce 35.622 Kč 

2017

Mrsklesy - liniová výsadba dřevin 45 ks švestek (u sportovního areálu a od Kovákova směr vodárka)

cena bez DPH 46.760 Kč, včetně DPH 56.579 Kč

dotace MŽP 50.921 Kč (90%)

Oprava bet. mostu 

Cena 79.751 Kč vč. DPH

Izolační zeleň v obci Mrsklesy

Cena dle smlouvy o dílo 1.436.315 Kč vč. DPH

dotace MŽP 1.236.691 Kč 

Mrsklesy - liniová výsadba dřevin 25 ks švestek (podporovaného bydlení)

2016

Multifunkční obecní dům v Mrsklesích

Multifunkční obecní dům v Mrsklesích

Stavba byla dokončena v březnu 2016

Rozpočtová cena stavby 8 167 987 Kč bez Dph

Cena dle smlouvy o dílo 6 176 013 Kč bez Dph

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby 277 920 Kč bez Dph

Celkově zaplaceno 5 898 093 Kč bez Dph

Info o stavbě

Přístavba mateřské školy a garáže

Přístavba mateřské školy a garáže

Stavba probíhala ve druhé polovině roku 2016

Rozpočtová cena stavby 9 993 534 Kč bez DPH

Cena dle smlouvy o dílo 7 795 987 Kč bez DPH

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby 175 000 Kč bez DPH

Celkově zaplaceno 7 620 987 Kč bez DPH

přístavba MŠ

garáž

na přístavbu MŠ jsme neúspěšně žádali o poskytnutí dotace

ČOV Mrsklesy – doplnění kalové koncovky

Cena dle smlouvy o dílo 1.655.112 Kč bez DPH 

oprava povrchu komunikace směr skládka

cena dle smlouvy o dílo 170.348 Kč bez DPH

2015

oprava (výměna) dešťové kanalizace DN300 parcela 441/12

cena dle smlouvy o dílo 191.970 bez DPH

Dláždění uliček (vjezdů) parcela 441/12, 677/1

cena dle smlouvy o dílo 274.082 Kč bez DPH

Mrsklesy - liniová výsadba dřevin ke skládce (40 ks lípa)

cena 89.020 Kč bez DPH

dotace MŽP 107.714 (100%)

2014

Stavba komunikace Kovákov, komunikace do Vrtova a komunikace u obchodu

Cena dle smlouvy o dílo 7 595 465,80 Kč bez DPH

Oprava sociálek a elektroinstalace budovy sportovní areál

cena 219.072 bez DPH 

Oprava fasády kapličky včetně nového chodníku a schodiště

Kovákov veřejné osvětlení

Cena dle smlouvy o dílo 731.680 Kč bez DPH

Nakládání s bioodpady mikroregionu Bystřička

200 ks kompostérů na BIO

2ks kovový kontejner na BIO 10m3

Cena 692.120 vč. DPH

Dotace OPŽP 609.066 Kč

Spoluúčast obce 83.054 Kč

2013 - 2014

Stavba splaškové kanalizace a ČOV Mrsklesy

(včetně komunikační infrastruktury v ceně 2.704.225 Kč bez DPH)

Cena dle smlouvy o dílo 49.474.647 Kč bez DPH

oprava dešťové kanalizace Kovákov

Cena dle smlouvy o dílo 1.614.303 Kč bez DPH

Výstavba podporovaného bydlení v obci Mrsklesy z projektu MMR ČR – podpora výstavby podporovaných bytů

ATRIOWOOD, s.r.o.

Cena dle smlouvy o dílo 10.087.491 Kč bez DPH

dotace MMR ČR ve výši 4.800.000 Kč

prodloužení veřejného osvětlení u obecního úřadu směr Velká Bystřice

Cena 44.938 Kč bez DPH