Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Žádosti o informace

Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Mrsklesy zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – před budovou obecního úřadu
 • na elektronické úřední desce obecního úřadu - www.mrsklesy.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách
 • místním rozhlasem

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace těmito způsoby:

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě v Mrsklesích v úředních dnech a v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 732 978 160

Písemně

 • na adresu: Mrsklesy 49, 783 65 Hlubočky
 • do datové schránky: 8fhasb9

Elektronickou poštou

Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo ji považuje za nedostačující, je třeba podat žádost písemně. Jenom písemně podaná žádost je schopna zahájit správní řízení.
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, mimo těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění