Obec Mrsklesy

 


 

Obec leží v nadmořské výšce 250 - 380 m.n.m, asi 10 km východním směrem od města Olomouce v jihozápadním podhůří Oderské vrchoviny na hranici vojenského prostoru Libavá. Osada Mrsklesy je v dostupných pramenech poprvé zmiňována k roku 1364 a dlouhou dobu patřila k velkobystřickému panství.

Severním okrajem katastru sousedí s obcí Hlubočky, západním s městem Velká Bystřice a jižním s obcí Přáslavice.

Je tvořena 215 rodinnými domy s 689 obyvateli, z toho 1/3 v části Kovákov. Jako samostatná obec existuje od roku 1996, kdy došlo k jejímu odloučení od města Velká Bystřice.

Obec se podařilo plynofikovat, vybudovat nový vodovod, opravit místní komunikace. Bylo vybudováno dětské hřiště, vystavěn skateboardový park, opraven kulturní dům a byl zrekonstruován sportovní areál s umělým povrchem a osvětlením. Obec investovala do inženýrských sítí lokality určené k výstavbě nových rodinných domů. Byla provedena úprava okolí obecního úřadu a mateřské školky. Byla dokončena stavba splaškové kanalizace a ČOV  kterou obec začala sama provozovat. Vedle kulturního domu byl postaven nový multifunkční dům součástí kterého je prodejna potravin. V neposlední řadě byla k Mateřské škole přistavěna nová třída včetně kompletní revitalizace zahrady. Pro obecní techniku byla postavena nová garáž, součástí které je i prostor pro uskladnění posypového materiálu pro zimní údržbu.

Dále obec postavila 10 bytových jednotek pro seniory. Na tento projekt se podařilo získat dotaci 4,8 mil. Kč.

Památky obce reprezentují kaple sv. Šebestiána, kříž se sochami sv. Floriána a sv. Jana Evangelisty či památník padlým.

 

Logo_kraje_na_web.jpg