Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromaždování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Mrsklesy

OZV č. 1/2014, o místním poplatku ze psů

OZV č. 1/2012, kterou se stanoví školský obvod ZŠ

 

od 1.4.2015

od 1.1.2015

od 21.5.2012 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách